Sonata Bis 4

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Projekt nr. 2014/14/E/NZ5/00175

Czas realizacji: 2015-2021

Tytuł projektu: Komórkowe i molekularne mechanizmy w patofizjologii pozapalnego zwłóknienia mięśnia sercowego

Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Błyszczuk

Streszczenie: Zapalenie mięśnia sercowego jest najczęstszą przyczyną patologicznego nagromadzenia tkanki łącznej w śródsierdziu, czyli tak zwanego zwłóknienia powodującego kardiomiopatię oraz niewydolność serca. Projekt jest oparty na mysim modelu eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mięśnia sercowego. W tym modelu badane będą molekularne i komórkowe mechanizmy powstawania patologicznego nagromadzenia tkanki łącznej w śródsierdziu, czyli tak zwanego zwłóknienia powodującego kardiomiopatię zapalną (pozapalną) oraz niewydolność serca. Badania obejmować będą wzajemne oddziaływanie pomiędzy ścieżkami sygnałowymi zależnymi od angiotensyny II, białek WNT, Rho kinaz i TGF-β. Ponadto będziemy badać wpływ mediatorów pozakomórkowych w stanie zapalnym na różnicowanie fibroblastów oraz pochodzenie komórek miofibroblastycznych w zwłókniałym sercu.

 

Interakcja molekularnych ścieżek sygnałowych pełniących kluczową rolę w procesie włóknienia serca. Działo et al. 2018 Acta Bioch. Pol.

 

Wykonawcy projektu:

   dr hab. Przemysław Błyszczuk  (kierownik projektu)
 

 

dr Marcin Czepiel (Post-doc)

 

 

   mgr Edyta Działo (doktorantka)

 

 

mgr Karolina Tkacz (doktorantka)

 

mgr inż. Małgorzata Hajduk (pomoc techniczna)

mgr inż. Beata Dylanowska (pomoc techniczna)

 

Administracja projektu Dział Nauki UJ-CM:

mgr  Joanna Machejek

mgr  Dorota Ramotowska

 

Publikacje:

  1. Czepiel M, Diviani D, Jaźwa-Kusior A, Tkacz K, Rolski F, Smolenski RT, Siedlar MEriksson U, Kania G, Błyszczuk P (2021) Angiotensin II receptor 1 controls profibrotic Wnt/β-catenin signalling in experimental autoimmune myocarditis Cardiovasc Res. Feb 12 online ahead of print
  2. Działo E, Rudnik M, Koning RI, Czepiel M, Tkacz K, Baj-Krzyworzeka M, Distler O, Siedlar M, Kania G, Błyszczuk P (2019) WNT3a and WNT5a Transported by Exosomes Activate WNT Signaling Pathways in Human Cardiac Fibroblasts Int J Mol Sci. Mar 21;20(6)
  3. Tkacz K, Rolski F, Czepiel M, Działo E, Siedlar M, Eriksson U, Kania G, Błyszczuk P. (2020) Haploinsufficient Rock1+/- and Rock2+/- Mice Are Not Protected from Cardiac Inflammation and Postinflammatory Fibrosis in Experimental Autoimmune Myocarditis Cells Mar 12;9(3):700
  4. Działo E, Tkacz K, Błyszczuk P. (2018) Crosstalk Between TGF-β and WNT Signalling Pathways During Cardiac Fibrogenesis Acta Bioch. Pol. 65(3), 341-349
  5. Błyszczuk P (2019) Myocarditis in Humans and in Experimental Animal Models Front Cardiovasc Med. May 16;6:64