PreludiumBis 3

Projekt nr. 2021/43/O/NZ5/00607

Czas realizacji: 2023-2027

Tytuł projektu: Rola komórek śródbłonka w rozwoju pozapalnej kardiomiopatii rozstrzeniowej.

 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Przemysław Błyszczuk

Streszczenie: W tym projekcie, używając modeli przedklinicznych, będziemy badać udział mikronaczyniowych komórek śródbłonka serca w rozwoju pozapalnej kardiomiopatii rozstrzeniowej. Mikronaczynia odgrywają kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych takich jak dostarczanie krwi i składników odżywczych, utrzymywanie homeostazy metabolicznej, zapobieganie zakrzepom oraz stanowią wysoce selektywną barierę regulującą przenikanie komórek z krwi do tkanek. Aktywacja komórek śródbłonka naczyń wieńcowych w zapaleniu mięśnia sercowego charakteryzuje się ich zwiększoną interakcją z komórkami zapalnymi oraz rozwojem dysfunkcji wieńcowej. Nasze dane z mysiego modelu eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mięśnia sercowego (ang. experimental autoimmune myocarditis, EAM) potwierdziły aktywację komórek śródbłonka w sercu w trakcie fazy zapalnej choroby. W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną doświadczenia in vitro i in vivo, aby stwierdzić czy aktywowane komórki śródbłonka wpływają na patologiczne procesy w sercu poprzez interakcje komórkowe z fibroblastami i kardiomiocytami. Projekt zaplanowano w trzech etapach. W pierwszym etapie zostaną zidentyfikowane nowe biomarkery i aktywne biomolekuły wytwarzane przez komórki śródbłonka w odpowiedzi na bodźce prozapalne i prozwłóknieniowe. W drugim etapie zostanie oceniony wpływ aktywowanych komórek śródbłonka na zmiany prozwłóknieniowe fibroblastów serca oraz na przerost kardiomiocytów. W ostatnim kroku, wykorzystując myszy transgeniczne i model EAM, zostanie zbadany efekt prozwłóknieniowej sygnalizacji zależnej od TGF-beta w komórkach śródbłonka na rozwój ostrego zapalenia mięśnia sercowego oraz pozapalnej kardiomiopatii rozstrzeniowej.

 

Proponowana rola komórek śródbłonka mięśnia sercowego (cardiac microvascular endothelial cells – CMVECs) w rozwoju pozapalnej kardiomiopatii rozstrzeniowej (DCM). Komórki śródbłonka są aktywowane w trakcie ostrej fazy zapalnej w mięśniu sercowym produkując czynniki prozwłóknieniowe i prohipertroficzne oraz różnicują w komórki mesenchymalne w procesie endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT).

 

Wykonawcy projektu:

 

Prof. dr hab. Przemysław Błyszczuk  (kierownik projektu)
 

 

 

mgr Anna Dobosz (doktorantka)

 

 

Administracja projektu Dział Nauki UJ-CM:

mgr  Joanna Machejek