Grupa Błyszczuk

Tematyka badawcza: Patofizjologia zapalenia i zwłóknienia mięśnia sercowego
 
Problematyka badawcza:  Zapalenie mięśnia sercowego jest schorzeniem kardiologicznym charakteryzującym się stanem zapalnym w śródsierdziu. U ludzi napływ komórek zapalnych do mięśnia sercowego może być spowodowany infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi lub zakażeniami niektórymi pasożytami, a odpowiedź autoimmunologiczna skierowana przeciwko antygenom sercowym przyczynia się do rozwoju choroby. Część pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego rozwija kardiomiopatię rozstrzeniową, charakteryzującą się niewydolnością lewo- lub obukomorową, która powodowana jest pozapalnym zwłóknieniem śródmiąższowym i okołonaczyniowym. Mechanizmy patofizjologiczne będące odpowiedzialne za postęp choroby nie są do końca poznane, a obecne metody leczenia ograniczone.
 
Cel badań i metodologia: Celem naszych badań jest zrozumienie molekularnych i komórkowych mechanizmów odpowiadających za rozwój zapalenia i zwłóknienia w mięśniu sercowym. Zrozumienie tych mechanizmów pozwoli na rozwój nowych terapii skierowanych do pacjentów z zapalnymi schorzeniami kardiologicznymi. W naszych badaniach używamy mysiego modelu zapalenia mięśnia sercowego (ang. experimental autoimmune myocarditis), w którym to  modelu immunizacja antygenami sercowymi powoduje aktywację limfocytów T CD4+ inicjujących napływ komórek zapalnych do mięśnia sercowego. Po ustąpieniu zapalenia, wiele zwierząt rozwija zwłóknienie oraz niewydolność lewokomorową. Badania na modelu mysim uzupełniane są badaniami in vitro i ex vivo na mysich i ludzkich komórkach pochodzących z mięśnia sercowego.
 
Projekty:
   •   Oddziaływania pomiędzy ścieżkami sygnałowymi angiotensyny II, białek WNT, Rho kinaz i TGF-β
   •   Molekularny mechanizm aktywacji fibroblastów w sercu w odpowiedzi na stan zapalny
   •   Prozapalne i przeciwzapalne mechanizmy zależne od cytokiny TNF-α w zapaleniu mięśnia sercowego
   •   Wpływ egzosomów na dysfunkcję śródbłonka mięśnia sercowego
   •   Rola autofagii w rozwoju zapalenia oraz zwłóknienia w mięśniu sercowym
   •   Odpowiedź prozwłóknieniowa śródbłonka mięśnia sercowego
 
 

Patofizjologia zapalenia mięśnia sercowego

 

Członkowie grupy:

 

Prof. dr hab. Przemysław Błyszczuk (kierownik)

 

 

 

dr Marcin Czepiel (post-doc)

 

 

 

dr Monika Stefańska (post-doc)

 

 

 

mgr Edyta Działo (doktorantka)

 

 

 

mgr Karolina Tkacz (doktorantka)

 

 

 

mgr Filip Rolski (doktorant)

 

 

 

mgr Magdalena Bielawska (doktorantka)

 

 

 

mgr Anna Dobosz (doktorantka)

 

 

mgr Julia Cięciwa (pomoc techniczna)

 

Realizowane projekty:

Wybrane publikacje:

 1. Rolski F, Tkacz K, Węglarczyk K, Kwiatkowski G, Pelczar P, Jaźwa-Kusior A, Bar A, Kuster GM, Chłopicki S, Siedlar M, Kania G, Błyszczuk P. (2023) TNF-α protects from exacerbated myocarditis and cardiac death by suppressing expansion of activated heart-reactive CD4+ T cells, Cardiovasc Res.  Oct 25 online ahead of print
 2. Bielawska M, Warszyńska M, Stefańska M, Błyszczuk P. (2023) Autophagy in Heart Failure: Insights into Mechanisms and Therapeutic Implications, J Cardiovasc Dev Dis. Aug 18;10(8):352.
 3. Czepiel M, Diviani D, Jaźwa-Kusior A, Tkacz K, Rolski F, Smolenski RT, Siedlar MEriksson U, Kania G, Błyszczuk P (2022) Angiotensin II receptor 1 controls profibrotic Wnt/β-catenin signalling in experimental autoimmune myocarditis Cardiovasc Res. Jan 29;118(2):573-584
 4. Działo E, Czepiel M, Tkacz K, Siedlar M, Kania G, Błyszczuk P. (2021) WNT/β-Catenin Signaling Promotes TGF-β-Mediated Activation of Human Cardiac Fibroblasts by Enhancing IL-11 Production Int J Mol Sci. Sep 17;22(18):10072
 5. Tkacz K, Rolski F, Czepiel M, Działo E, Siedlar M, Eriksson U, Kania G, Błyszczuk P. (2020) Haploinsufficient Rock1+/- and Rock2+/- mice are not protected from cardiac inflammation and postinflammatory fibrosis in experimental autoimmune myocarditis Cells Mar 12;9(3):700
 6. Rolski F, Błyszczuk P. (2020) Complexity of TNF-α signaling in heart disease J Clin Med. Oct 12;9(10)
 7. Zarak-Crnkovic M, Kania G, Jaźwa-Kusior A, Czepiel M, Wijnen WJ, Czyż J, Müller-Edenborn B, Vdovenko D, Lindner D, Gil-Cruz C, Bachmann M, Westermann D, Ludewig B, Distler O, Lüscher TF, Klingel K, Eriksson U, Błyszczuk P. (2019) Heart non-specific effector CD4+ T cells protect from postinflammatory fibrosis and cardiac dysfunction in experimental autoimmune myocarditis. Basic Res Cardiol. Dec 20;115(1):6
 8. Błyszczuk P (2019) Myocarditis in humans and in experimental animal models Front Cardiovasc Med. May 16;6:64
 9. Działo E, Rudnik M, Koning RI, Czepiel M, Tkacz K, Baj-Krzyworzeka M, Distler O, Siedlar M, Kania G, Błyszczuk P (2019) WNT3a and WNT5a transported by exosomes activate WNT signaling pathways in human cardiac fibroblasts Int J Mol Sci.Mar 21;20(6)
 10. Stellato M, Czepiel M, Distler O, Błyszczuk P, Kania G. (2019) Identification and isolation of cardiac fibroblasts from the adult mouse heart using two-color flow cytometry Front Cardiovasc Med. Aug 1;6:105
 11. Działo E, Tkacz K, Błyszczuk P. (2018) Crosstalk between TGF-β and WNT signalling pathways during cardiac fibrogenesis Acta Bioch. Pol. 65(3), 341-349
 12. Blyszczuk P, Müller-Edenborn B, Valenta T, Osto E, Stellato M, Behnke S, Glatz K, Basler K, Lüscher T, Distler O, Eriksson U, Kania G. (2017) TGF-β-dependent Wnt secretion controls myofibroblast formation and myocardial fibrosis progression in experimental autoimmune myocarditis Eur Heart J. May 7;38(18), 1413-1425
 13. Kania G, Siegert S, Behnke S, Prados-Rosales R, Casadevall A, Lüscher T, Luther S, Kopf M, Eriksson U, Blyszczuk P (2013) Activation of Toll-like receptor 2 in the presence of interferon-gamma signaling induce formation of regulatory nitric oxide-producing dendritic cells limiting T cell expansion in experimental autoimmune myocarditis, Circulation 127, 2285-94
 14. Blyszczuk P, Berthonneche C, Behnke S, Glönkler M, Moch H, Pedrazzini T, Lüscher TF, Eriksson U, Kania G. (2013) Nitric oxide synthase 2 is required for conversion of pro-fibrogenic inflammatory CD133+ progenitors into F4/80+ macrophages in experimental autoimmune myocarditis Cardiovasc Res. 97(2), 219-29
 15. Blyszczuk P, Behnke S, Lüscher TF, Eriksson U, Kania G. (2013) GM-CSF promotes inflammatory dendritic cell formation but does not contribute to disease progression in experimental autoimmune myocarditis BBA Mol. Cell Res. 1833(4), 934-44
 16. Kania G, Blyszczuk P, Stein S, Valaperti A, Germano D, Dirnhofer S, Hunziker L, Matter CM, Eriksson U. (2009) Heart-infiltrating prominin-1+/CD133+ progenitor cells represent the cellular source of TGF-β-mediated cardiac fibrosis in experimental autoimmune myocarditis. Circulation Res. 105(5), 462-70
 17. Blyszczuk P, Kania G, Dieterle T, Marty RR, Valaperti A, Berthonneche C, Pedrazzini T, Berger CT, Dirnhofer S, Matter CM, Penninger JM, Lüscher TF, Eriksson U. (2009) Myeloid differentiation factor-88/interleukin-1 signaling controls cardiac fibrosis and heart failure progression in inflammatory dilated cardiomyopathy. Circulation Res. 105(9), 912-20
   1.