Preludium 19

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Projekt nr. 2020/37/N/NZ5/02079

Czas realizacji: 2021-2023

Tytuł projektu: Rola zapalnych makrofagów w patofizjologii autoimmunizacyjnego eksperymentalnego zapalenia mięśnia sercowego

Kierownik projektu: mgr Karolina Tkacz

Streszczenie: Zapalenie mięśnia sercowego jest przewlekłą chorobą, która u niektórych pacjentów może przerodzić się w kardiomiopatię rozstrzeniową charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem się tkanki  łącznej w śródsierdziu, co powoduje patologiczne zmiany w budowie serca. Głównie autoreaktywne limfocyty T CD4+ napędzają stan zapalny w mięśniu sercowym, jednak większość komórek napływających do serca stanowią komórki mieloidalne. W chorobach mięśnia sercowego monocyty napływające do miejsca uszkodzenia wytwarzają prozapalne cytokiny i różnicują się w zapalne makrofagi. Wczesna faza ostrego zapalenia zastępowana jest przez procesy naprawcze. Wówczas zapalne makrofagi zmieniają swój fenotyp w przeciwzapalny i zaczynają wytwarzać czynniki wzrostu indukujące nadmierną produkcję tkanki łącznej co prowadzi do postępującego włóknienia mięśnia sercowego. Transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β) jest uważany za jeden z najważniejszych czynników profibrotycznych w chorobach sercowo-naczyniowych i może być wytwarzany przez makrofagi i działać na nie autokrynnie. Pod wpływem TGF-β zapalne makrofagi napływające do serca podczas zapalenia mogą przyczynić się do postępującego włóknienia w przebiegu tej choroby. W celu zbadania roli makrofagów w procesach immunofibrotycznych w modelu zapalenia mięśnia sercowego, w których pośredniczą szlaki sygnałowe inicjowane przez TGF-β 1) określimy wpływ TGF-β na zapalne makrofagi z wykorzystaniem myszy transgenicznych charakteryzujących się brakiem receptora dla TGF-β w komórkach mieloidalnych 2) określimy ekspresję wybranych genów poprzez sekwencjonowanie genomu zapalnych makrofagów 3) zanalizujemy procesy molekularne zależne od TGF-β w przebiegu tej choroby.

 


Schemat zaplanowanych procedur badawczych (1-7)

 

Wykonawcy projektu:

 

 mgr Karolina Tkacz (kierownik projektu)

 

 

    dr hab. Przemysław Błyszczuk  (opiekun)
 

Administracja projektu Dział Nauki UJ-CM:

mgr  Joanna Machejek

mgr  Dorota Ramotowska