Opus 18

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Projekt nr. 2019/35/B/NZ5/00551

Czas realizacji: 2020-2024

Tytuł projektu: Rola autofagii w zapaleniu mięśnia sercowego w modelu mysim

Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Błyszczuk

Streszczenie: Zapalenie mięśnia sercowego charakteryzuje się napływem komórek zapalnych do śródsierdzia, które może powodować niewydolność lewo- lub obukomorową spowodowaną pozapalnym zwłóknieniem śródmiąższowym i okołonaczyniowym. Badania na modelach zwierzęcych wsparte obserwacjami klinicznymi wskazują, że autoreaktywne limfocyty T CD4+ rozpoznające antygeny specyficzne dla mięśnia sercowego są odpowiedzialne za występowanie stanu zapalnego. Autofagia, czyli „samozjadanie”, jest to naturalny proces degradacji komponentów komórkowych (od białek po organelle) w lizosomach. W dorosłym organizmie proces autofagii zachodzi w komórkach zazwyczaj w odpowiedzi na działanie czynników indukujących takich jak niedobór czynników odżywczych, a także stan zapalny. Jak dotąd niewiele wiadomo na temat udziału autofagii w patofizjologii zapalenia mięśnia sercowego. Przy pomocy mysiego modelu oraz badań in vitro 1) zidentyfikujemy populacje komórkowe, w których następuje aktywacja procesu autofagii w odpowiedzi na ostry stan zapalny w mięśniu sercowym, 2) określimy wpływ dostępnych farmakologicznych modulatorów autofagii na rozwój choroby, 3) zbadamy wpływ zablokowania autofagii na poziomie genowym w linii komórek mieloidalnej (wykorzystując odpowiednie modele Cre-flox) oraz 4) określimy wpływ autofagii na aktywację i dysfunkcję komórek śródbłonka mięśnia sercowego.

 

Proponowany udział autofagii w patofizjologii zapalenia mięśnia sercowego

 

Wykonawcy projektu:

 

Prof. dr hab. Przemysław Błyszczuk  (kierownik projektu)

 

 

 

dr Monika Stefańska (post-dok)

 

 

 

mgr Marta Warszyńska (doktorantka)

 

 

 

mgr Magdalena Bielawska (doktorantka)

 

 

Administracja projektu Dział Nauki UJ-CM:

mgr  Joanna Machejek